Nelt alumni

Sonja Dragović

Sonja Dragović (1987)

dipl. ekonomista

Upravo ova iskustva su me podstakla da se prijavim za NEP, koji u najmanju ruku smatram sjajnim. Povezivanje i rad sa mladim ljudima svakako otvara vidike, i daje mi priliku da se upoznam i sa nekim novih tendencijama i trendovima u drugim oblastima i da ta znanja iskoristim kako za lični tako i za profesionalni razvoj.

Read More

Tamara Broćić

Tamara Broćić (1995)

Arhitektonski fakultet

Read More

Milan Antić

Milan Antić (1986)

Fakultet dramskih umetnosti

Read More

Milša Nikolovski

Milša Nikolovski (1996)

Arhitektonski fakultet

Koncentracija kvalitetnih sadržaja i kvalitetnih ljudi otvorenih za komunikaciju i širenje perspektive posmatranja i delovanja. Poznanstva, novi uvidi i pružanje mogućnosti - osećam se “zbrinuto”.

Read More

Stevan Mikić

Stevan Mikić (1991)

Fakultet likovnih umetnosti

Read More

Andrija Lakić

Andrija Lakić (1993)

Fakultet dramskih umetnosti

Nelt Edukativni program je za mene bio unikatna prilika da upoznam mnoštvo mladih, strastvenih ljudi iz najraznovrsnijih polja, i da se, zajedno sa njima, pod vođstvom priznatih stručnjaka, upoznam sa temama i predmetima o kojima do sad nisam znao ništa.

Read More

Dragana Krtinić

Dragana Krtinić (1992)

Fakultet digitalnih umetnosti Univerzitet Metropolitan

Konačno učesnici sa kojima želim da se i družim i stvaram, predavanja koja mi se ne propuštaju, radionice na kojima zapravo hoću da ostanem do kraja, mentori koje želim da slušam i iskustvo koje otvara dalja vrata, sklopljeni u jedno.

Read More

Đorđe Damjanović

Đorđe Damjanović (1993)

Fakultet dramskih umetnosti

Read More

Mladen Lazarević

Mladen Lazarević (1989) sa Elektrotehničkog fakulteta. Bavi se machine learningom, procesiranjem i vizuelizacijom tekstualnih podataka (text-mining), a zatim i obradom i procesiranjem radarskih signala. Trenutno radi kao bioinformatičar. Od 2011. godine piše kao recezent za Jazzin.rs, jedini domaći web jazz časopis. 
 

Read More

Tatjana Ivanović

Tatjana Ivanović (1989) sa Arhitektonskog fakulteta. Za vreme studija sam učestvovala na radionicama i grupnim izložbama iz oblasti arhitekture, umetnosti i dizajna u Srbiji i inostranstvu. Volontira u neprofitnim organizacijama koje se bave građanskim aktivizmom i edukacijom iz oblasti arhitekture i urbanizma. Bavi se savremenom igrom i fotografijom.
 

Read More
Subscribe to Nelt alumni