Višeslav Radenković

Profile photo: 

Višeslav Radenković (1981) sa Fakulteta dramskih umetnosti. Diplomirao je 2011. godine na FDU, na odseku za dramaturgiju, gde je 2014. završio i postdiplomske studije. Reditelj je i scenarista igranog filma „Apatridia“ (2014). Autor je sedam radio drama  koje su izvedene u okviru Dramskog programa Radio Beograda. Bavi se filmom, videom, advertajzingom, novinarstvom.    
 

Assoiated to G12HUB: 
Alumni season: 
2014/2015