Timska kultura i kolaborativne umetničke prakse

08-12-2018

Druga u nizu, mentorska radionica u okviru četvrtog ciklusa Nelt edukativnog programa.

 

O radionici

Kroz razgovor, prezetaciju i praktične vežbe, ova radionica je predstavila važnost rada u timu, kao i specifičnosti kada je u pitanju strateško i kreativno promišljanje ali i realizacija aktivnosti koje sprovodi grupa. Polaznicima je raznolikost primera rada u timu, pružena kako iz ugla projektnog menadžmenta, tako i kroz primere avangardnih kolektiva savremene umetničke prakse.

Radionica je ukazala na to, koje specifične veštine treba da unapredimo, kako bi postali produktivan deo uspešnog multidisciplinarnog tima, koji bi trebalo da prepozna, artikuliše i definiše relevantne izazove i probleme u društvu, ali i da preuzme aktivnu ulogu u njihovom rešavanju. Istovremeno je predstavila alate i metode za kreiranje i održavanje dobre timske dinamike i kulture.

Istraživanja pokazuju da timovi mogu brže, lakše i efikasnije da uočavaju probleme i izazove, ali i da pruže bolja rešenja i strategije za unapređenje procesa rada kako u umetničkim kolektivima, tako i u društveno angažovanim inicijativama i preduzetničkim poduhvatima.

Kompanija NELT organizuje četvrti ciklus NELT edukativnog programa namenjenog studentima, u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB. U okviru četvrtog ciklusa NEP-a, 27 odabranih studenata imaće priliku da razvijaju praktične veštine iz domena kreativnosti i preduzetništva, kao i da prošire svoje vidike u pogledu kritičkog mišljenja, timskog rada i razvoja projekata, polaznici će proći kroz jedinstveno iskustvo saradnje i saznanja, koje se ove godine odvija pod sloganom DRUGA STRANA ZNANJA!

 

Predavači

Milica Pekić (Kustos)

Nana Radenković (Edukator i mentor u domenu preduzetništva)