Tatjana Ivanović

Profile photo: 

Tatjana Ivanović (1989) sa Arhitektonskog fakulteta. Za vreme studija sam učestvovala na radionicama i grupnim izložbama iz oblasti arhitekture, umetnosti i dizajna u Srbiji i inostranstvu. Volontira u neprofitnim organizacijama koje se bave građanskim aktivizmom i edukacijom iz oblasti arhitekture i urbanizma. Bavi se savremenom igrom i fotografijom.
 

Assoiated to G12HUB: 
Alumni season: 
2014/2015