Sveta dokolica / ANA Elizabet

10-11-2015 to 20-11-2015

Na Aninoj prvoj samostalnoj izložbi u Beogradu publika je imala priliku da vidi neke od svetlosnih instalacija nastalih u periodu od 2005. do 2014. godine, kao i dokumentarni film “Više svjetla” u režiji Uroša Živanovića o radu Dišeš? postavljenog u Savskoj ulici u Zagrebu (2011/2012.) i realizovanog u okviru projekta Ars Publicae/1POSTOZAUMJETNOST. Izložba  uključuje i video prezentaciju Aninih realizovanih i nerealizovanih radova u javnom prostoru, donoseći kroz fotografsku dokumentaciju, skice i idejne predloge još jedan uvid u autorkinu umetničku praksu i problemska sagledavanja kako samog medija skulpture i njegovih izražajnih mogućnosti, tako i promišljanja na koji način umetnički sadržaji mogu reagovati na kontekste zajedničkih urbanih prostora, artikulisati i oblikovati njihovo funkcionisanje. Anin brižljiv izbor materijala, svedena vizuelna rešenja i koncepcijska rafiniranost čine njen skulptorski rad snažnim u stvaralačkoj intenciji da se umetničko delo za posmatrača ne iscrpi u refleksiji nečijeg unutrašnjeg sveta i svetonazora, već da ga podstakne na razmišljanja o vremenu i stvarnosti koje živi. - Miroslav Karić

Realizaciju izložbe pomogao Grad Zagreb.

Biografija umetnice:

ANA Elizabet je rođena u Zagrebu 1969, diplomirala je kiparstvo na Akademie der Bildenden Künste u Beču. Izlagala je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama. Ima više realizovanih radova u javnom prostoru Hrvatske i Austrije.Nagrađena je Nagradom Fondacije Theodor Körner (1998.) i Meisterschulpreis (1988.) Živi i radi u Zagrebu.

www.ana-elizabet.org