Slavica Obradović

Profile photo: 

Slavica Obradović (1990) sa Fakultet likovnih umetnosti. Diplomirana vajarka. Samostalna umetnica, živi i radi u Beogradu. 

Assoiated to G12HUB: