Sanja Ćopić

Profile photo: 

Sanja Ćopić (1992) sa Fakultet likovnih umetnosti. Završila je master studije vajarstva u klasi Mrđana Bajića. Bavi se videom, performansom, instalacijama i učestvovala na više grupnih i samostalnih izložbi i projekata.

 

Assoiated to G12HUB: 
Alumni season: 
2014/2015