Radionica / VestandPage

10-06-2016 to 12-06-2016

Kroz trodnevnu radionicu pod nazivom “Fragile limits”, učesnici su imali prilike da razvijaju nove načine u umetničkoj komunikaciji i prevazilaženju straha u konfliktnim savremenim uslovima.“Fragile limits” je istraživanje ljudskog tela kroz koncept “Tri tela”: telo-telo, um-telo, psiha-telo. Telo i njegov način izražavanja; telo u interakciji sa drugima i u datoj realnosti; interakcija sa pomoćnim alatima / medijima. Stalna osetljivost svakog trenutka, evolucije i transformacije služi kao osnova za umetničko stvaranje. Radionica je održana u Italijanskom kulturnom centru.

Biografija moderatora:

Nemačka umetnica Verena Stenke (1981) i venecijanski slikar i pisac Andrea Pagnes (1962) čine umetnički duo VestAndPage. Od 2006. godine zajedno stvaraju umetnost u domenu performansa, filma i pisanja, i rade kao nezavisni kustosi. Njihova praksa je kontekstualna, bazirana na samom procesu i određenoj situaciji, i odgovara na prirodno okruženje, kao i na društveni i istorijski kontekst. Stenke i Pagnes su inicijatori nedelje Venecijanskog internacionalnog performansa.

http://www.vest-and-page.de/