Projekcija filma “sin∞fin” / VestandPage

09-06-2016

sin∞fin film je trilogija kolaborativnih performansa nemačko-italijanskog umetničkog dua VestAndPage na jedinstvenim lokacijama širom sveta. Na granici između realnosti i vizije, film prati dvoje protagonista koji preduzimaju nadrealne i efemerne akcije. Epizoda #1, koja se dešava u Patagoniji i Ognjenoj zemlji, tematski je fokusirana na intimni, privatni domen pojedinca i partnera, epizoda #2, locirana u Severnoj Indiji i Kašmiru se bavi pitanjem društva i religije. Poslednja, epizoda #3, snimana na Antarktiku, istražuje prirodu i univerzum.

Projekcija filma je održana i realizovana u partnerstvu sa Italijanskim kulturnim centrom.

Biografija umetnika:

Nemačka umetnica Verena Stenke (1981) i venecijanski slikar i pisac Andrea Pagnes (1962) čine umetnički duo VestAndPage. Od 2006. godine zajedno stvaraju umetnost u domenu performansa, filma i pisanja, i rade kao nezavisni kustosi. Njihova praksa je kontekstualna, bazirana na samom procesu i određenoj situaciji, i odgovara na prirodno okruženje, kao i na društveni i istorijski kontekst. Stenke i Pagnes su inicijatori nedelje Venecijanskog internacionalnog performansa.

http://www.vest-and-page.de/