Predavanje Uroša Krčadinca

16-12-2016

Drugo javno predavanje iz ciklusa NELT Edukativnog programa predstavilo je našeg istaknutog istraživača digitalnih medija, predavača, pisaca, illustratora, softverskog inženjera kao i kros-medijskog umetnika Uroša Krčadinaca.
 
Kroz predavanje Kako da pristupite svom obrazovanju ako želite da postanete autor u digitalnoj epohi, Uroš je objasnio puteve kreativnosti i umetnosti, kao i pitanje obrazovanja takozvanih autora u digitalnoj sferi bez obzira kakvom vrstom medijskog sadržaja se bave - video-igrama, filmom, interaktivnim knjigama, stripovima, vizuelizacijama podataka...
 
Ukoliko neko želi da bude autor – bilo da ga nazovemo umetnikom, dizajnerom, novomedijskim zanatlijom ili pripovedačem - kako treba da se obrazuje? Šta treba da uči? Koliko treba da čita? Da li mu je potreban fakultet? Da li je zanat važniji od akademskog statusa? Jesu li putovanja važnija od diplome? Kakva je veza između informatike, likovnog, geografije, književnosti i lošeg vladanja?
 
U periferijskoj sredini bez vrednosnog koordinatnog sistema, gde ne postoje sigurnosne mreže ni ozbiljni regulatorni mehanizmi, gde nema ni države ni tržišta i gde je premalo ljudi uopšte svesno koliko je jezik digitalnih medija važan, kako da se mlada osoba upusti u stvaralačku avanturu?
                                    
Uroš Krčadinac je rođen u Pančevu 1984. godine. U svom radu nastoji da poveže iskustva iz oblasti računarskih nauka, vizuelnih umetnosti, književnosti, animacije i interaktivnog dizajna. Kao predavač na Odseku za digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu, rukovodi predmetima Programiranje za umetnike i dizajnere i Interaktivni dizajn. U procesu je odbrane doktorata na Beogradskom univerzitetu (FON, Laboratorija za primenjenu veštačku inteligenciju), gde je diplomirao kao student generacije. Koautor je, koizdavač, dizajner i ilustrator knjige Bantustan, infografičkog putopisa-romana o tromesečnom putovanju kroz Afriku. Takođe radi kao stručni saradnik na Dizajn seminaru u Istraživačkoj stanici Petnica. Urošev rad priznali su međunarodni umetnički festivali i naučne konferencije poput američke International Digital Media and Arts Association, kao i naučni časopisi poput IEEE Transactions on Affective Computing i IEEE Transaction on Human-Machine Systems.

Autor fotografija: Nemanja Knežević / www.nk.rs