Predavanje Teodor Celakoski

04-03-2017

U okviru drugog ciklusa NELT Edukativnog programa realizovana je, osma po redu, radionica pod nazivom Građanska aktivacija i javno dobro.

Radionicu je vodio hrvatski aktivista i radnik u kulturi, Teodor Celakoski, a učesnici su imali priliku da na primerima građanskih inicijativa kao što su Pravo na grad, Srđ je naš! i Ne damo naše autoceste dobiju uvid u specifične metode široke društvene mobilizacije protiv privatizacije javnog prostora i infrastrukture. Teodor Celakoski je aktivan u domenu savremene umetnosti i kulture, institucionalne inovacija i političkog aktivizma. On je suosnivač Multimedijalnog instituta MaMa, doprineo je uspostavljanju Clubture mreže, kao i Kultura Nova - javne fondacije za razvoj neprofitnog sektora u polju nezavisne culture.

Pored toga zaslužan je za osnivanje POGONA, hibridnog kulturnog centra koji je baziran na civilno – javnom partnerstvu. Poslednjih deset godina je angažovan u okviru inicijative Pravo na grad i kampanja koje su usmerene na borbu protiv privatizacije javnih prostora i dobara u Zagrebu i Hrvatskoj. Dobitnik je nagrade Evropske kulturne fondacije.

Kompanija NELT od aprila 2016. do marta 2017. godine organizuje drugi ciklus NELT edukatvnog programa namenjenog studentima, u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB. Cilj je da učesnici odabrani putem otvorenog poziva kroz timski rad steknu praktične veštine iz domena dizajna i novih medija, kao i da se inspirišu i osnaže u težnjama da svoje ideje pretvore u realne projekte.