Petar Laušević

Profile photo: 

Petar Laušević (1984) sa Elektrotehničkog fakulteta. Rođen je u Beogradu. Osnovne i master studije završio je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu upisao je 2012. godine. Od 2013. godine zaposlen je u Institutu za nuklearne nauke “Vinča” u grupi za vodoničnu energiju. 
 

Assoiated to G12HUB: 
Alumni season: 
2014/2015