Olga Marelja

Profile photo: 

Olga Marelja (1990) sa Arhitektonskog fakulteta. Rođena u Beogradu. Osnovne i Master studije završila na Arhitektonskom fakultetu. Trenutno živi i radi u Pekingu, gde je angažovana na različitim projektima iz domena arhitekture i dizajna.
 

Assoiated to G12HUB: 
Alumni season: 
2014/2015