Obrada podataka kao autorski postupak

14-12-2018

Druga po redu, intezivna radionica za učesnike četvrtog ciklusa Nelt edukativnog programa.

 

O radionici

U okviru trodnevne radionice, polaznici programa su imali priliku da se bave obradom digitalnih podataka kao umetničkim, dizajnerskim i autorskim postupkom. Pošto, računar sve slike, tekstove i zvuke vidi kao niz numeričkih podataka, savremeno stvaralaštvo u bilo kom mediju, maltene je nemoguće bez razumevanja algoritama. Na radionici polaznici su crtali uz pomoć programskog koda, istražujući odnos između koda i oblika, procesa i forme, tehnologije i izraza, uz kritičko promišljanje onoga šta u medijskom pogledu algoritmi daju, a šta uzimaju.

Vizuelizacija podataka i generativna umetnost i dizajn jedan su od novih jezika za nove dizajnere, umetnike i pripovedače.

Kompanija NELT organizuje četvrti ciklus NELT edukativnog programa namenjenog studentima, u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB. U okviru četvrtog ciklusa NEP-a, 27 odabranih studenata imaće priliku da razvijaju praktične veštine iz domena kreativnosti i preduzetništva, kao i da prošire svoje vidike u pogledu kritičkog mišljenja, timskog rada i razvoja projekata, polaznici će proći kroz jedinstveno iskustvo saradnje i saznanja, koje se ove godine odvija pod sloganom DRUGA STRANA ZNANJA!

 

Predavač

Uroš Krčadinac

Multimedijalni umetnik

Uroš Krčadinac, rođen u Pančevu 1984. godine, u svom radu nastoji da poveže iskustva iz oblasti vizuelizacija podataka, računarskih nauka, animiranog filma, književnosti, kao i interaktivne umetnosti i dizajna. Odbranio je doktorat u oblasti računarstva (AI Lab, FON, Univerzitet u Beogradu). Autor je Synesketch-a, softverske biblioteke za prepoznavanje i generativnu vizuelizaciju emocija. Ko-autor je, ilustrator i ko-izdavač “Bantustana”, knjige o tromesečnom avanturističko-dokumentarnom putovanju kroz Afriku (3 izdanja). Predavač je na Departmanu za digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije, kao i stručni saradnik na Seminaru dizajna u Petnici. Docent je u dve oblasti: digitalne umetnosti (umetnička oblast) i računarstvo (naučna oblast). Njegov rad priznali su domaći i međunarodni umetnički festivali, konferencije, magazini i naučni časopisi poput “International Digital Media and Arts Association”, “Creative Review”, “VisualComplexity.com”, “Filmfest Dresden”, “Re:publica”, “IEEE Transactions on Affective Computing” i “IEEE Transaction on Human-Machine Systems”.

www.krcadinac.com

krcadinac.com/synesketch