Nikolina Janković - Asistent u produkciji

Profile photo: 

Arhitekta i saradnik na projektima u kulturi. Asistent u produkciji Galerije 12HUB. Polaznik drugog ciklusa Nelt EDU programa.

Assoiated to G12HUB: