NELT Edukativni program 2017/2018 Kick off

26-10-2017

Odabrani kandidati sa različitih fakulteta iz čitave zemlje će tokom NELT edukativnog programa u narednih 12 meseci, imati priliku da razvijaju veštine iz domena kreativnosti i preduzetništva, kao i da prošire svoje vidike u pogledu kritičkog mišljenja, timskog rada i razvoja projekata.

Treći ciklus edukativnog programa koji organizuje kompanija Nelt u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB, trajaće od oktobra 2017. do septembra 2018. godine, a pohađaće ga 24 odabrana studenta i dvoje zaposlenih u ovoj kompaniji. Interdisciplinarnost obrazovanja, promišljanje savremenih koncepata i priprema mladih učesnika za njihov budući profesionalni razvoj su osnovni ciljevi ovog programa. Od ekonomije i preduzetništva, preko kritičke teorije, aktivizma i kulturnog menadžmenta do dramskih umetnosti, dizajna i novih tehnologija, polaznici će proći kroz jedinstveno iskustvo saradnje i saznanja, koje se ove godine odvija pod sloganom MISLI BUDUĆNOST!.

Svi učesnici će tokom programa kroz učenje, rad i razmenu iskustava sa istaknutim predavačima iz redova umetnika, teoretičara, naučnika, poslovnih eksperata i drugih sfera iz Srbije i regiona unaprediti svoja znanja i veštine, ali i dobiti podršku mentora.

Polaznici NELT Edukativnog programa za 2017/18 godinu su: 

Nina Ukropina(Fakultet organizacionih nauka), Anđela Jevtović, Katarina Ivakić, Marija Šumarac, Ilija Nikitović (Fakultet dramskih umetnosti), Anđelija Bojanović (Šumarski fakultet), Bojan Ćirović, Jelena Jelačić, Nina Krčum (Arhitektonski fakultet), Bojana Nikolić, Jelena Kovačević (Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu), Dimitrije Andrijević, Snežana Volarić (Fakultet primenjenih umetnosti), Irena Đukanović, Isidora Pejović (Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu), Jelena Gospodinović (Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije ITS), Jelena Redžić, Marko Mandić, Vanja Seničić (Fakultet za medije i komunikacije), Luna Stevanović (Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija), Martina Kuzmanović (Građevinski fakultet), Nađa Vojvodić (Filološki fakultet), Nataša Radić (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu), Vera Furtula (Fizički fakultet), Davor Telišman i Aleksandra Obradović (zaposleni u NELT-u).