Mladen Lazarević

Profile photo: 

Mladen Lazarević (1989) sa Elektrotehničkog fakulteta. Bavi se machine learningom, procesiranjem i vizuelizacijom tekstualnih podataka (text-mining), a zatim i obradom i procesiranjem radarskih signala. Trenutno radi kao bioinformatičar. Od 2011. godine piše kao recezent za Jazzin.rs, jedini domaći web jazz časopis. 
 

Assoiated to G12HUB: 
Alumni season: 
2014/2015