Milica Pekić - Kustos

Profile photo: 
Milica Pekić

Istoričar umetnosti i kustos, sa desetinama realizovanih umetničkih projekata u Srbiji i šire, i jedan od osnivača Kiosk-a.

Assoiated to G12HUB: