Mihailo Mandić

Profile photo: 

Mihailo Mandić (1991) sa Arhitektonskog fakulteta. Završio je osnovne i master akademske studije arhitekture na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Član autorskog tima nastupa studentske sekcije Srbije na Praškom kvadrijenalu scenskog dizajna i scenskog prostora 2015. godine koji je nagrađen Zlatnom medaljom za uspostavljanje dijaloga. Učestvovao je kao saradnik u nastavi i u organizaciji međunarodnih naučnih konferencija na Arhitektonskom fakultetu. 

Assoiated to G12HUB: 
Alumni season: 
2014/2015