Marko Stanković

Profile photo: 

Marko Stanković (1985) sa Fakulteta primenjenih umetnosti. Tri puta je samostalno izlagao, više puta nagrađivan, a nekoliko njegovih radova se nalaze u javnom prostoru. Od 2008. godine radi kao asistent na projektu “TERRATORIJA”.
 

Assoiated to G12HUB: 
Alumni season: 
2014/2015