Identifikuj me / Darija Medić

17-12-2015 to 21-12-2015

Izvođenje identiteta je pitanje koje prati istoriju razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija, od telegrafa i telefona, preko radija (Orson Vels i Ratovi svetova) i televizije (pojave vizuelnih mas medija- pokretne slike), do interneta i aplikacija za razmenu sadržaja i informacija. Devedesetih je za internet bila vezana fraza “Na internetu niko ne zna ako si pas”, potencirajući mogućnosti koje je nov komunikacioni medij nosio za anonimnost/sakrivanje/slobodu izražavanja. Tekstovi kao što su Rape in Cyberspace (Silovanje u sajberprostoru) i Manifest kiborga Done Haravej nam nude sliku koja u medijsko-arheološkom smislu daje neke osnove za razumevanje tokova razvoja identitetskih praksi tokom razvoja samog interneta. Tehnopozitivizam vezan za ulogu socijalnih mreža u protestima tokom Arapskog proleća u funkciji mobilizacije ljudi, i sa druge strane pojava Vikiliks-a i različitih hakerskih grupa nam nude kontroverzne informacije o ulogama ovih mreža u našim životima. Stvaraju se identiteti vezani za onlajn kulturu, kao što je pojava grupe Anonimus, koji govore o potrebi za prikrivanjem identiteta radi delovanja u području aktivizma. Sa razvojem komercijalnog interneta se takođe razvija i trgovina samim onlajn identitetima.

Kako se internet ubrzano upliće u sve aspekte svakodnevnog života svakim danom (uz razvoj tehnologije sve više ljudi svakodnevno ima pristup internetu i aplikacijama za komunikaciju), smatramo da je od izuzetne važnosti raditi pre svega na beleženju, arhiviranju a potom i analiziranju digitalnih praksi, koje bitno utiču na mogućnosti i prostore ispoljavanja i doživljavanja ličnih i grupnih identiteta. Projekat Identifikuj me sakuplja iskustva i rad različitih stručnjaka/inja iz društvenih nauka, umetnosti, tehnologije i aktivizma u interdisciplinarnu izložbu, filmski program i javni razgovor, sa namerom da se ova pitanja javno pokrenu iz različitih konteksta (i takođe kako istorijskih tako i sadašnjih) i osvetle izazove identiteta i privatnosti u tehnološkom društvu današnjice.

Sa:

!Mediengruppe Bitnik
Andre Castro
Annemieke van der Hoek
Gordan Savičić
Kara Stone
Linda Hilfing
Marina Božić
Mihail Bakalov, Judith van der Made i Amy Suo Wu
Silvio Lorusso
Tatjana Vukelić
Te Yosh

Autorka: Darija Medić

Ova izložba je posvećena Branislavu Jovanoviću (Vikimedija Srbije, Haklab Beograd), velikom borcu za slobodno znanje.

Projekat je podržan od strane Rekonstrukcije ženski fond, u saradnji sa Diplo Fondacijom, G12 HUB i BeFem festivalom.