Dragana Krtinić

Profile photo: 

Dragana Krtinić (1992)

Fakultet digitalnih umetnosti Univerzitet Metropolitan

Konačno učesnici sa kojima želim da se i družim i stvaram, predavanja koja mi se ne propuštaju, radionice na kojima zapravo hoću da ostanem do kraja, mentori koje želim da slušam i iskustvo koje otvara dalja vrata, sklopljeni u jedno.

Assoiated to G12HUB: 
Alumni season: 
2016/2017