BUG 4/2

16-02-2015 to 28-02-2015

Učesnici: Aleksandar Igrošanac, Aleksandra Latkovska, Antonia Božanić, Ema Teokarević, Jelena Nikolić, Maja Ðorđević, Miloš Čolić, Mirjana Marković, Mirza Dedać, Sanja Ćopić, Tijana Radenković i Marija Kadelburg.

Bug 4/2 je izložba studentskih radova nastalih na predmetu „Transmedijska istraživanja“ tokom 2013. i 2014 godine. To je četvrta izložba po redu koja se organuzuje svake druge godine sa idejom da se kultunoj javnosti predstavi ovaj progam Fakuleta likovnih umetnosti u Beogradu. Rad ovih radionica i njihovu programsku orijentaciju svojim periodičnim učešćem podupiru umetnici i teoretičari, predstavnici lokalne i internacionalne scene doprinoseći profilisanju i artikulaciji ovog programa i njegovim čvršćim vezama sa aktuelnostima savremene umetnosti. Selekcija izbora radova je definisana predlozima studenata koji su se fokusirali na nekoliko tema koje međusobno konvergiraju a koje se odnose na konstrukcije identiteta, i koje su u odeređenoj relaciji sa digitalnom kulturom i elektronskim medijima.