Branko Milisković APPOINTED, Extravagant Bodies (Crime and Punishment)

Extravagant Bodies je međunarodni festival sa kustosom Kontejner, Hrvatska, razmatrajući društveno određene granice između normalnog i patološkog, da li se brinu o telesnosti, izgledu, ponašanju, seksualnosti ili načinu života.

Četvrti festival, Zločin i kažnjavanje (2016-17.), Razmatra društvene, zakonodavne, naučne i ideološke konstrukcije kriminaliteta i društvenih normi koje odvajaju kriminalno od ne-kriminalnog ponašanja i uključuju programe u Zagrebu, Hrvatskoj i Beogradu, u Srbiji Novembar 2016, u partnerstvu sa KIOSK-om, Beograd.

Subota 18. novembar, 17.00 - 19.00

Branko Milisković (Srbija), APPOINTED, Londonska premijera

Napravljen kao odgovor na neuspešne pokušaje pristupa UN-u u Ženevi, Branko Milisković predstavlja dvosatni rad u kojem predaje osam inauguralnih govora za osam generalnih sekretara UN-a od 1949. Publike može dolaziti i odlaziti u bilo koje vreme.

IMENOVAN
da imenujemo ili dodijelimo poziciju, kancelariju, odgovornost itd.

Dok je bio na programu umetnika u rezidenciji u Ženevi, glavni cilj Branka Miliskovića bio je pokušati da uđe u blok Ujedinjenih nacija, prateći njegov osnovni koncept, da je uljez (strano telo). Milisković je napravio nekoliko pokušaja da pribavi zakonsku dozvolu za pristup UN Parku Ariana, kao i glavnom građevinskom kompleksu radi fotografisanja. Međutim, posle pregovora više od dva meseca sa nekoliko birokrata UN-a odgovornih za akreditaciju, Miliskovićeva istraživanja su odbijena zbog nemogućnosti pružanja potrebnih dokumenata. Da bi reagovali i snažno kritikovali politiku UN-a da se odvoje sa oružanim obezbeđivačima i čeličnom ogradom od civila, radeći kao tajno društvo i istovremeno zadržavajući položaj globalnih mirovnjaka, Branko Milisković odlučio je da inaguriše novog fiktivnog Secretary-General Ujedinjenih nacija, koji radi i postoji u svojoj dimenziji sa neograničenim mandatom. U svom 2 sata predviđenom radnom mestu, Branko Milisković isporučuje osam inauguralnih govora za osam generalnih sekretara UN od 1949. godine.

http://www.thisisliveart.co.uk/projects/extravagant-bodies-crime-and-pun...

18-11-2017