Andrija Lakić

Profile photo: 

Andrija Lakić (1993)

Fakultet dramskih umetnosti

Nelt Edukativni program je za mene bio unikatna prilika da upoznam mnoštvo mladih, strastvenih ljudi iz najraznovrsnijih polja, i da se, zajedno sa njima, pod vođstvom priznatih stručnjaka, upoznam sa temama i predmetima o kojima do sad nisam znao ništa.

Assoiated to G12HUB: 
Alumni season: 
2016/2017