Aleksandra Kovačević

Profile photo: 

Aleksandra Kovačević (1989) sa Fakulteta likovnih umetnosti. Vizuelna umetnica iz Beograda. 2014. završila je master studije Transmedijskih istraživanja na FLU. Dobitnica je nagrade za osobenu kreativnu inovaciju iz Fonda ''Miloš Bajić'' i nagrade za crtež FLU. Izlagala je na dve samostalne i više grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.
 

Assoiated to G12HUB: 
Alumni season: 
2014/2015