Čitanje spoljašnjeg i unutrašnjeg prostor-vremena

10-11-2017 to 12-11-2017

U tri dana zajedničkog deljenja prostor-vremena, učesnici trećeg ciklusa Nelt edukativnog programa imali su priliku da izazivaju čula i percepciju kroz niz vežbi i igara koje za cilj imaju da postave neka od pitanja: Da li je istina da prostor doživljavamo samo trodimenzionalno i vreme samo linearno? I da li postoji razlika između spoljašnjeg, «objektivnog», prostora i vremena i našeg unutrašnjeg, «subjektivnog»?

Radionica je zamišljena kao interdisciplinarna igra u više prostora, ticala se ispitivanja novih načina za određivanje sopstvenih koordinata u odnosu na stvarnost koja nas okružuje.

Cilj radionice je bio da podstakne polaznike na razmišljanje, otvaranje i razgovor sa drugim učesnicima programa, kako bi se što bolje upoznali, povezali i kvalitetnije sarađivali u nastavku programa.

Katarina Pejović je dramaturg, intermedijska umetnica, pisac, pedagog, kulturna aktivistkinja i prevodilac. Njeni umetnički radovi i projekti bili su realizovani i predstavljeni u više od 20 zemalja. Od 2001. do 2012., u tandemu sa Borisom Bakalom bila je koautorka projekata umetničke platforme Bacači Sjenki koji su prikazani u 27 država i nagrađeni s više međunarodnih priznanja, između ostalih, i dve Specijalne nagrade Bitefa. Dobitnica je Desmond Tutu Fellowship Award za 2009. Od 2013. do 2017. predavala je kao spoljni saradnik na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu na odseku Produkcije. Posljednjih godina najviše je posvećena dramaturškom radu u Hrvatskoj i Sloveniji, kao i pedagoškom i intermedijalnom radu u Hrvatskoj, Srbiji, Severnoj Irskoj i na Malti.

Polaznici NELT edukativnog programa u narednih 12 meseci, će imati priliku da razvijaju veštine iz domena kreativnosti i preduzetništva, kao i da prošire svoje vidike u pogledu kritičkog mišljenja, timskog rada i razvoja projekata. Treći ciklus edukativnog programa koji organizuje kompanija Nelt u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB, trajaće od oktobra 2017. do septembra 2018. godine.

www.nelt.rs  

www.g12hub.com

www.novaiskra.com

photo: Nemanja Knežević / nk.rs