Vladimir Bjeličić

Vladimir Bjeličić (1983) je prvenstveno kulturni radnik. Po struci istoričar umetnosti, on je aktivno angažovan na polju umetničke kritike, kao i kustoske i umetničke prakse. U osnovi, svi njegovi radovi se bave politikom predstavljanja telesnosti u savremenoj umetnosti, posebno u domenu video umetnosti i performansa.

#Sergina’s Stimulatingly Sexy Simulataneous Simulation of Herself – at the Lowry and Places Beginning with B
Telo kao režim
Telo kao režim predstavlja projekat u nastajanju fokusiran na istraživanje i mapiranje reprezentacija telesnosti u lokalnim umetničkim praksama. Tačnije, Telo kao režim teži razmatranju problema percepcije ljudskog odnosno neljudskog tela, insistirajući na neophodnosti konstantnog promišljanja novih kategorija telesnosti kao mesta transformativnog političkog potencijala.

više informacija: http://telokaorezim.tumblr.com/tagged/home
Mirko i Slavko
Izmišljeni i ikonični likovi hrabrih partizana izmeštni su u specifičnu situaciju homoerotskog odnosa u dokolici koja se odvija mesec dana pre ofanzive na planini. Imajući u vidu da tzv. Druge Istorije nisu napisane i da se istoričari u bivšoj Jugoslaviji nisu bavili kvir motivima narodno oslobodilačkog rata, na fotografijama je prikazan samo jedan od partizana. Iz tog razloga na simboličkoj ravni ova kompozicija podriva nevidljivost i izolaciju alternativnog seksualnog identiteta i ponašanja u datom okviru. Drugi segment rada je video Po šumama i gorama (naziv čuvene partizanske pesme), satkana od statičkih kadrova kozaračke prirode odnosno slika staza kojima su se partizani sigurno kretali tokom borbe.