Tijana Radenković

Rođena 1991. Osnove studije Fakulteta likovnih umetnosti završila u klasi prof. dr Čedomira Vasića, master studije Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu završila 2014.god. u klasi prof. dr Milete Prodanovića. Trenutno je na doktorskim studijama Fakulteta likovnih umetnosti, Odsek slikarstvo. Učestvovala je na više grupnih i samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu.  Živi i radi u Beogradu. 
 

Portret umetnika
Current state / Artist’s collection
2016, prostorna instalacija
Foto dokumentacija u arhivskim kutijama

Projekat „Current state“ predstavlja arhivu ličnih stvari umetnika kroz fotografije. Preuzimanje predmeta nastalih u procesu masovne produkcije, jeste opšti čin koji je  karakterističan za proces kreiranja ličnih kolekcija. Lični predmeti u ovom slučaju bivaju označeni kao „objekti“, popisani po brojevima, smešteni u određene kategorije. Ovim postupkom isti postaju depersonalizovani, pretočeni u fotografske dokumente koji podsećaju na primere iz kataloga potrošačke kulture, pa se i posmatrač u većini slučajeva identifikuje sa njima. Ova arhiva deluje u određenom prostoru i vremenu, ovi predmeti jesu privatni, ali ovim činom prestaju da budu i postaju objekti od sveopšteg značaja. Ovaj rad na više načina otvara mnoga pitanja, a ona se tiču sociološkog, ekonomskog, potrošačkog ali i političkog aspekta.
Portret MSUB
2014, prostorna instalacija i foto dokumentacija
Bakterije na hranljivim podlogama

Rad "Portret MSUB", govori ne samo o problemu muzeja kao prostora koji je već duže vreme zatvoren, već takođe o njegovoj postojanosti u vremenu, kao i njegovoj biološkoj datosti. S obzirom da nisam imala prilike da posetim unutrašnjost muzeja, ni u periodu kada je bio otvoren za javnost mogu reći da moj odnos prema njemu i ne postoji, već ga posmatram kao još jednu zgradu koja polako trune u Beogradu. Problem vremena, koji se neminovno nameće, navodi me da se zapitam da li ta zgrada, na bilo koji način može biti živa za mene. Iz tog razloga odluka da uzmem bris direktno sa zgrade, je jedini način da uspostavim komunikaciju sa njim, ali isto tako i da iznesem na videlo to da koliko god nam se činilo da je Muzej mrtav, u ovom slučaju biva oživljen, barem privremeno.
Spomenar / Artist’s book
2013, fotografije, umetnička knjiga Rad je koncipiran na sakupljanju raznih oštećenja na koži osoba koje su u nekakvom kontaktu sa autorom. Na taj način, putem fotografisanja i kratke zabeleške o istom, vrši se proces arhiviranja ljudske kože kao portreta kroz odbacivanje bilo kakve vrste emocija. Rad je zamišljen kao vrsta spomenara koji se konstantno nadograđuje.