Sanja Ćopić

Sanja Ćopić je rođena u Beogradu 1992. gde studira i stvara. Završila je osnovne studije skulpture na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a trenutno završava master studije na istom odseku u klasi profesora Mrđana Bajića. Izlagala je nekoliko puta, a svoju samostalnu izložbu pod nazivom Self-Realizations imala je u Beogradu 2015. godine. 
Video rad Perfect imperfections TAG je izabran za jedan od tri pobednička rada na video konkursu “Telo kao režim” 2015. godine.Dobitnica nagrade Zoran Kuzmanović za najbolju portretnu skulpturu 2012. godine.
 

Songs to Cry to
Crying
Plakati nad slomljenim srcem je deo većeg serijala videa i performansa. Projekat istražuje pojmove autentičnosti i saosećanja, posredstvom ekrana i kamerom. Četvrti zid ne postoji ni u jednom videu - umetnica uvek izvodi za kameru, ali zapravo kroz kameru i za određenog gledaoca, stvarajući intimne, jedan na jedan odnose. Sam video stvara atmosferu voajerizma. Takođe, životnost performansa se oseća, iako gledalac gleda unapred snimljeni video. Plač, kao univerzalna, skrivena telesna funkcija svačijeg unutrašnjeg života, dovodi posmatrača u skoro nepodnošljivu situaciju intenziteta i neposrednosti. Saosećanje koji se stvara putem ekrana i koje gledalac prima je legitimna, virtuelno indukovana emocija.
You're so pretty!
Umetnica poziva publiku da sedne sa njom i bude predmet iskrenih komplimenata o svom izgledu. Ova situacija zurenja i detaljanog pogled usmerenog ka posetiocima kreira čudnu intimnost i blagu zbunjenost. Umesto pogleda na umetnika ili umetnička dela, pažnja je na publici.