17. november 2017 - 19:00 - KPGT

VestAndPage sa Vedran Vučić - Shola Cole - Sara Kostić - Manuel López García - Marco Nektan - lvana Ranisavljević - Katarina Ranković - Albert Smith - Alex Spyke

PerformanceHUB je edukativni program u oblasti performansa koji je kreirala i pokrenula umetnica Marta Jovanović u saradnji sa Milicom Pekić i G12 HUB

NELT edukativni program pod nazivom „Interdisciplinarna saradnja na polju umetnosti, nauke i novih tehnologija“ je jednogodišnji program namenjen domaćim studentima koji realizuje Nova iskra u saradnji sa G12 HUB u partnerstvu sa kompanijom NELT