Milica Zlatić

Profile photo: 

(1994) 
Univerzitet Singidunum
Učešće u Nelt edukativnom programu omogućilo mi je da steknem nova znanja i veštine koje ću iskoristiti za razvoj svoje ideje. Istakla bih da je najvažnije prijateljstvo sa polaznicima, kao i sa predavačima od kojih dobijamo podršku za naš dalji rad.

Assoiated to G12HUB: 
Alumni season: 
2016/2017