Andrija Radojev

Profile photo: 

Andrija Radojev (1994)

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije

Kroz učešće u programu i saradnju sa divnim ljudima ohrabrio sam se da proširim svoja znanja i vidike, pronašao pravu vezu umetnosti i informacionih tehnologija, i kroz brojne inspirativne sadržaje programa shvatio sam presudan značaj dobrog kolektiva za ispunjavanje i dostižnost svakog životnog cilja.

Assoiated to G12HUB: 
Alumni season: 
2016/2017