Lenka Jovanović

Profile photo: 

Lenka Jovanović (1992)

Fakultet dramskih umetnosti

Učešće u Nelt Edukativnom programu je jedno zabavno i pre svega inspirativno iskustvo koje mi je pružilo priliku da se informišem i bliže upoznam sa raznim disciplinama izvan sopstvene, i samim tim obogatim ono čime se bavim i proširim spektar svog rada.

Assoiated to G12HUB: 
Alumni season: 
2016/2017