Sonja Dragović

Profile photo: 

Sonja Dragović (1987)

dipl. ekonomista

Upravo ova iskustva su me podstakla da se prijavim za NEP, koji u najmanju ruku smatram sjajnim. Povezivanje i rad sa mladim ljudima svakako otvara vidike, i daje mi priliku da se upoznam i sa nekim novih tendencijama i trendovima u drugim oblastima i da ta znanja iskoristim kako za lični tako i za profesionalni razvoj.

Assoiated to G12HUB: 
Alumni season: 
2016/2017