Milša Nikolovski

Profile photo: 

Milša Nikolovski (1996)

Arhitektonski fakultet

Koncentracija kvalitetnih sadržaja i kvalitetnih ljudi otvorenih za komunikaciju i širenje perspektive posmatranja i delovanja. Poznanstva, novi uvidi i pružanje mogućnosti - osećam se “zbrinuto”.

Assoiated to G12HUB: 
Alumni season: 
2016/2017